Thema's

Thema's
Mensen op de vlucht moeten in theorie hun land op een veilige en legale manier kunnen verlaten. In de praktijk hebben mensen op de vlucht zo goed als geen veilige en legale routes om naar Europa en België te komen. Dit drijft hen in de armen van mensensmokkelaars en -handelaars, met dramatische situaties als gevolg. De bestaande mogelijkheden zijn ...
Vluchtelingenwerk Vlaanderen beschermt via beleidswerk, ondersteuning en campagnes mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Deze mensen kunnen in ons land bescherming krijgen. Zij vragen hier dan internationale bescherming aan (voorheen gekend als 'asiel'). De asielinstanties bepalen of ze die bescherming nodig hebben. De manier ...
Mensen die bescherming aanvragen in België hebben recht op opvang. Dit betekent dat zij in een opvangcentrum mogen verblijven tijdens hun procedure en recht hebben op medische, psychologische, maatschappelijke begeleiding en juridische hulp. De laatste jaren kent het opvangnetwerk grote instabiliteit en ligt de focus vooral op collectieve ...
Asielzoekers die geen internationale bescherming krijgen of mensen in onwettig verblijf verliezen zich vaak in een onduidelijke toekomst. Ze krijgen niet langer begeleiding en komen op straat terecht. Opties zoals beschikbare opvangplaatsen van Fedasil voor vrijwilliger terugkeerders zijn te hoogdrempelig, omdat ze voorwaardelijk zijn en gekoppeld ...
Vluchtelingenwerk streeft naar volwaardige inclusie van vluchtelingen en nieuwkomers in de ontvangende samenleving. Asielzoekers die een beschermingsstatus (erkende vluchteling of subsidiaire bescherming) krijgen, moeten in België een nieuw leven opbouwen. Het gaat hier om mensen met heel wat talenten. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren ...
Jaarlijks worden 6.000 tot 8.000 mensen vastgehouden in een gesloten centrum, elk met een eigen verhaal. De 6 gesloten centra in België lijken in veel opzichten op gevangenissen. Er is echter één groot verschil: de overheid sluit deze mensen enkel om migratieredenen op; omdat ze "geen wettig verblijf" hebben, of omdat ze asiel aanvragen. Ze zitten ...